Advokátní kancelář (nejen pro) Teplice
již od roku 1996

Máte-li otázku, zavolejte nám

+420 601 370 435

advokátní kancelář teplice

Advokátní kancelář JUDr. Roman Hajný je rodinnou advokátní kanceláří, založenou v roce 1996, sídlící v Teplicích, s dlouholetou advokátní praxí v oblasti českého a německého práva.

Zastupujeme naše klienty při trestních, civilních, rodinných a správních řízení, poskytujeme odborné právní poradenství, právní rozbory, konzultace a zabýváme se sepisováním smluv všech druhů.

Mezinárodní spolupráce

Naše advokátní kancelář v rámci svých mezinárodních aktivit spolupracuje s celou řadou zahraničních kolegů v Německu, Rakousku, Chorvatsku, Polsku a Slovensku.

právo a pořádek

Korporátní právo

české a německé

Zakládání obchodních korporací

Provádění změn ve společnostech

Sepis obchodních smluv

Zastupování v obchodněprávních sporech

Zakládání filiálek v České republice i Německu

Organizování valných hromad

Schvalování účetních závěrek

Medializace do obchodního rejstříku

Fúze společností

Management prodeje firem

Právní rozbory kapitálových účastí, a to i zahraničních

Kapitálové investice v České republice a Německu

právo a pořádek

Občanské právo

 

Realizace právních rozborů.

Sepisování smluv a listin všeho druhu.

Poskytování advokátní úschovy peněz.

Zastupování v exekučních a vykonávacích řízeních.

Zastupování v řízeních před soudy všech stupňů.

právo a pořádek

Trestní právo

 

Obhajoba obviněných v přípravném trestním řízení i v řízení před soudem.

Zastupování poškozených v trestním řízení.

právo a pořádek

Rodinné právo

 

Rozvod manželství

Problematika popírání otcovství

Úprava styku, výživné, výchovy dítěte

Vypořádání či zúžení jmění manželů

právo a pořádek

Správní právo

 

Veškerá správní řízení, včetně přestupkové agendy

Vkladová řízení či řízení před katastrálním úřadem

Zastupování ve správním soudnictví (správní žaloby)

Kasační stížnosti

právo a pořádek

Cizinecké právo

 

Problematika státního občanství ČR a SRN, včetně cizineckého zákona SRN (vyhoštění, prominutí zbytku vyhoštění).

Problematika Schengenského prostoru pro osoby EU a ostatní.

JUDr. Roman Hajný - Advokát Teplice Právník

Právníci teplice

JUDr. Roman Hajný

Advokát (ČAK 08543)

Český, německý a ruský jazyk

Soudní tlumočník německého jazyka jmenovaný Krajským soudem v Ústí nad Labem

V roce 1993 úspěšně ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Souběžně studoval specializaci na univerzitě v Saarbrückenu v SRN, a to občanské právo (BGB), kde absolvoval odbornou zkouškou z dědického práva.

Od roku 1996 působí v Teplicích jako samostatný advokát s vlastní licencí.

Kontakty

Adresa / Address / Adresse / Адрес
JUDr. Roman Hajný, Masarykova 1208, CZ-415 01 Teplice
Česká republika / Czech Republic / Tschechische Republik / Чехия

T / F +420 417 577 260 | T +420 417 534 878 | M +420 601 370 435, +420 727 959 805
info@hajnyteplice.cz | www.hajnyteplice.cz

Otevírací doba: Pondělí až Pátek od 9:00 do 16:00
Individuální konzultace s jednotlivými advokáty se sjednávají telefonicky předem, kdy advokáti určují v kontextu s jejich vytížeností vlastní termíny eventuálních osobních konzultací.